Heliostart - TS 400

Predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou TS 400. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov. THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk TS 400 je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora

Účinnost: Energetický zisk* 800 - 1200 kWh/rok

Rozměr (š-v-h): Pôdorysná plocha 2.03 m2

Absorpčná plocha 1.70 m2

Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm

Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm

Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm

Tepelná izolácia vákuum < 100 Pa

Celkový kvapalinový obsah 1.30 l

Celková hmotnosť 48 kg

Konverzná vrstva TS 400 - vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom

TS 400 H - vysokoselektívna vákuovo naparovaná vrstva modrej fabry

Slnečná absorbivita minimálne 0.94

Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16

Optická účinnosť 81 %

Doporučená pracovná teplota pod 100 oC

Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC 219 oC

Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny - 600 kPa

Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor

Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm

cena za kus: 0

dostupnost: Na dotaz

Zpět