SOLÁRNÍ SYSTÉMY


Jak funguje solární systém:


Princip solárních systémů je založen na zachytávání slunečních paprsků ( nositelů energie ) slunečními kolektory a jejich přeměně na tepelnou energii. Nemrznoucí kapalina, zajišťující celoroční provoz, následně odvádí získanou tepelnou energii potrubním systémem do tepelného výměníku, kterým je získané teplo převáděné na přípravu teplé užitkové vody ( TUV ), přitápění či ohřev bazénu. Kompletní solární sestava pro přípravu TUV ještě obsahuje zásobník, elektronickou regulaci, expanzní nádobu, oběhové čerpadlo, potrubí a další komponenty zajišťující bezpečný provoz.


Instalace:


Kapalinové solární systémy mohou být pevně zabudované v rodinném domku, chatě, nebo jiném objektu. Sluneční kolektory je možno umístit na sedlovou, nebo rovnou střechu, stěnu objektu, případně na okolní terén. Ideální orientace je na JIH , pod úhlem 45 ( pro ohřev TUV ) nebo 60 ( pro přitápění ).


Státní dotace:Dotace na solární systémy pro přípravu teplé vody fungují nyní v programu Čistá energie Praha.....
Více se dozvíte v sekci Státní dotace


Státní fond životního prostředí ČR poskytuje státní dotace na podporu environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby.

solární systémy na celoroční ohřev vody (dotace 35 000,- Kč)
solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody (dotace 50 000,- Kč)
kotle na biomasu (dotace 50 000,- Kč)
kotle s automatickým podáváním(dotace 100 000,-Kč)


Bližší informace o získání státní dotace: ZDE


Využití:


Ohřev TUV ( úspory 50 - 75% ročně )
Ohřev TUV + přitápění v ( úspory 30 - 40% ročně )
Ohřev bazénů
Ohřev TUV a přitápění:

Typykolektorů:

Kapalinové ploché - Jímací plocha kapalinového plochého kolektoru je vytvořená z měděných trubek. Na trubkách jsou vysokofrekvenčně navařeny měděné nebo hliníkové lamely, které jsou opatřeny vysoceselektivním nánosem, obchodně nazývaným černý krystal.Kolektory jsou zaskleny speciálním tvrzeným sklem.

Vakuové ploché - Jsou konstruovány stejně jako ploché, ale vnitřní prostor kolektoru je vyvakuován.

Vakuové trubicové
- Jímací plocha vakuového kolektoru je vytvořená z měděných trubek které jsou umístněny uprostřed skleněných vakuových trubic. Za těmito trubicemi je zrcadlová plocha,která odráží sluneční paprsky do středu trubic.

Kapalinové ploché, vakuové ploché, vakuové trubicové - Měděními trubkami protéká nemrznoucí směs která zajišťuje celoroční provoz, následně odvádí získanou tepelnou energii potrubním systémem do tepelného výměníku, kterým je získané teplo převáděné na přípravu teplé užitkové vody ( TUV ), přitápění či ohřev bazénu.

Ohřev bazénů:

Pro ohřev bazénů používáme kapalinové ploché kolektory ve spojitosti s teplovodním výměníkem zapojeným do soustavy filtrace. Tyto systémy mají vysokou účinnost!

Výroba elektřiny:


Ostrovní systémy - Elektrická energie vyrobena fotovoltaickými panely je uskladňována v solárních akumulátorech. Jejich správné dobíjení řídí solární regulátor. V objektech bez elektrické přípojky jsou potom elektrické rozvody řešeny buď pro stejnosměrné nebo střídavé napětí.


Síťové systémy - Elektrická energie vyrobena fotovoltaickými panely je dodávána přímo do rozvodní sítě.V případě dostatku slunečního záření je část energie spotřebována uživatelem a zbytek je dodán do rozvodní sítě. V případě nedostatku slunečního záření nebo v noci uživatel odebírá el. energii z rozvodní sítě. Systém funguje zcela automaticky.