SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

Na Zemi dopadá sluneční energie, která je více než 15 000 krát větší než současná celosvětová spotřeba energie. Proč tedy nevyužít více tuto energii, která je zadarmo a je k dispozici všem.
Zajímá-li Vás více informací o principech využití sluneční energie, pak neváhejte a klikněte zde.

Provádíme návrh a montáže následujících sytémů:

* solární systémy pro ohřev teplé užitkové vody (TUV)
* solární systémy pro ohřev TUV a ohřev bazénové vody
* solární systémy pro ohřev TUV, podporu vytápění (UT)
* solární systémy pro ohřev TUV, UT a ohřev bazénové vody
* solární systémy pro sezónní ohřev bazénové vody


Všechny systémy kromě posledního jsou projektovány na celoroční provoz s životností minimálně třicet let, s nutností revize každých pět let a s výměnou nemrznoucí směsi po šesti letech.
Základním principem všech systémů je to, že se přednostně odebírá teplo ze solárních kolektorů odkud je rozváděno pro ohřev teplé užitkové vody nebo otopné vody. V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek využívá se pro ohřev vody v bazénu nebo pro podporu vytápění.
V případě, že není dostatek slunečního záření (zataženo, noc), tak nastupuje záložní zdroj energie (např. elektrický dohřev pro ohřev TUV a stávající kotel pro ohřev otopné vody) a užitková voda příp. otopná voda předehřátá solárním systémem se tímto zdrojem dohřívají.
Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením. Toto zařízení hlídá, který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu. Všechno toto se pak děje automaticky bez zásahu uživatele objektu. Provozní úspory takovéhoto zařízení jsou veliké.


Při optimálním provedení standardních solárních systémů se úspory ročních nákladů pohybují až 30 % u topení a 75 % u ohřevu teplé užitkové vody.
Nezanedbatelným faktem je skutečnost, že v současnosti lze získat na takováto zařízení až 80.000,-Kč státní dotace v programu zelená úsporám. www.zelenausporam.cz