OHŘEV TUV + OHŘEV + BAZÉNZákladní info:* systém pro ekonomický ohřev TUV a podporu vytápění s možností ukládat přebytky do bazénu
* roční úspora 70% na ohřev TUV a 35% na vytápění
* variantní řešení akumulace sluneční energie
* možnost do systému připojit další zdroje tepla (kotle na fosilní paliva, biomasu, elektřinu, tepelná čerpadla, teplovodní krbové vložky, centrální zásobování teplem)
* instalace pro rodinné domy, sportovní zařízení, firmy, ubytovací zařízení, bytové domy
* individuelní návrh dle Vašich dispozic
* zpracování studie pro žádost o dotace (velké solární instalace)
* dlouhá životnost systému