OHŘEV TUVOhřev teplé užitkové je v solární technice jeden z nejjednodušších zapojení . Systém je složen z kolektorové plochy , akumulační nádrže s výměníkem a propojovacího potrubí. Celý systém je naplněn nemrznoucí směsí , která zabezpečuje přenos energie z kolektorové plochy do zásobníku. Přenos je řízen elektronickou řídící jednotkou. Pohon nemrznoucí směsi zajišťuje buď čerpací jednotka,nebo se dá v příznivých případech realizovat samotížně.