OHŘEV TUV + PŘITÁPĚNÍVyužití solární energie k přitápění rodinných domů

Využití sluneční energie k přitápění nových rodinných domů je stále výhodnější a častější. Míra podílu solárního tepla na celkové potřebě je tím větší, čím vhodnější podmínky pro využití dostupného solárního záření dům poskytuje, jeho tepelná ztráta je co nejnižší a topná soustava umožňuje vytápění v nízkém teplotním spádu. Splněním těchto hlavních a souvisejících požadavků na koncepci RD v závislosti na navrženém solárním systému je reálná úspora až 40% z celkových nákladů na vytápění a až 70% na ohřev TUV. Avšak i přes dodržení všech těchto technických a dispozičních podmínek jde stále jen o podporu vytápění a je nutné mít další zdroj tepla. Tím je nejčastěji plynový kondenzační kotel, elektroohřev, krb nebo krbová kamna, kotel na biomasu či pelety a tepelné čerpadlo.

Přitápění pomocí solárního systému se obvykle kombinuje s ohřevem TUV. Při vhodně navrženém systému lze dosáhnout až 40% úspory energie potřebné na vytápění. Dimenzování solárních systémů pro vytápění je nutné provádět individuálně, cenu ani velikost systému nelze stanovit obecně. Do hry vstupuje celá řada faktorů: konstrukce objektu, tepelné ztráty, zdroje vytápění, režim užívání objektu, atd.

Velikost systému pro přitápění začíná od pěti solárních kolektorů. Levnějším řešením je předehřev stávajícího topného systému pomocí nerezového deskového výměníku topná voda se ohřívá, pokud svítí slunce a tím se akumuluje tepelná energie přímo do bytu. Zdroj tepla (např. plynový či elektrický kotel) pouze dohřívá na nastavenou výstupní teplotu. Výhodnějším řešením je instalace akumulační nádrže. Pak lze spotřebu tepelné energie rozložit i na období nepříznivých slunečních podmínek. Velikost nádrže pro přítápění se pohybuje od 500 litrů výše. Při návrhu systému je třeba vždy řešit otázku, jak budou využity letní přebytky tepelné energie. V ideálním případě se letním teplo využije na ohřev bazénu, ale není nutné jej za tímto účelem pořizovat. Teplo lze použít např. na vysoušení sklepů, přitápěním v garáži či v koupelně.