OHŘEV TUV + BAZÉN

Slunce je nejlepším zdrojem tepla pro váš bazén


Využití sluneční energie k ohřevu bazénu je ideálním řešením jak jednoduše, výhodně a levně prodloužit sezónu jeho využití a zároveň výrazně zvýšit teplotu vody ke koupání. Intenzita solárního záření v letních měsících je vysoká a nabídka solárního tepla se tak přesně kryje s energetickou potřebou bazénu pro ohřev. Navíc jde o technologii s nízkými provozními náklady při dosažení vysokého výkonu a účinnosti ohřevu bez negativních vlivů na životní prostředí.
Ohřev bazénů

Solárního ohřevu bazénů provádíme dvěma základními způsoby a to ohřev pomocí solárních absorberů - TPA a pomocí solárních kolektorů

Ohřev pomocí solárních absorberů - solární absorbery jsou jednoduché absorpční plochy vyrobené z textilně plastových materiálů

Ohřev pomocí solárních kolektorů - nepřímý: Systém ohřevu bazénu pomocí solárních kolektorů je založen na principů dvou okruhů, primárního - solár a sekundárního - bazén. Teplo získané kolektorem a převedené do teplonosné kapaliny je předáváno bazénu v tepelném výměníku.

Primární okruh je tvořen především solárními kolektory, hnací jednotkou s oběhovým čerpadlem, spojovacím měděným potrubím, tepelným výměníkem a elektronickou regulací. Oběh teplonosné kapaliny zajišťuje solární oběhové čerpadlo hnací jednotky.Ta se uvede do chodu v okamžiku ohřátí kolektorů nad 32°C . Souběžně s tím dojde k sepnutí bazénového čerpadla sekundárního okruhu. Sekundární okruh, je pouze rozšířením propojení komponentů bazénové technologie a to tak, že do prostoru za pískovým filtrem před tryskami je vřazen tepelný výměník, který se stává součásti bazénového okruhu. Jeho umístění je voleno většinou v prostorách šachty bazénové technologie. Počet solárních kolektorů, dle dané plochy a výkonu, závisí především na jejich umístění a velikosti bazénu. Výkon tepelného výměníku je zase volen podle dimenze solární plochy a objemu bazénu. Často bývá solární systém rozšířen o ohřev TUV. Tím je dosaženo větší užitné hodnoty a není potřeba po skončení sezóny odstavovat solárko z provozu. Rozšíření solárního systému o ohřev TUV je poměrně jednoduché, tím spíše pokud zákazník v době základní instalace projeví o toto zájem. Přidáním jednoho či dvou kolektorů, třícestného ventilu s odpovídající regulací a instalací odbočky k novému či stávajícímu zásobníku TUV, vznikne solární systém jež zajistí i v době mimo letní sezónu, díky dostatečné ploše kolektorů, ohřev TUV také v měsících s menší nabídkou solárního záření.


Atlas podnebí Česka