Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám 2015 startuje,
na lepší bydlení rozdělí 600 000 000,- Kč!


Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v květnu 2015, první prostředky budou vyplaceny na podzim 2015.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2015


Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám 2015 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

I. Výzva - Rodinné domy

První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech. 

Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 15. květnu 2015.

Základní pravidla:


 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Maximální výše dotací pro solární systémySOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY - 35.000,- Kč
SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍ - 50 000,- Kč


Bližší informace o výši státní dotace naleznete na
http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/
Maximální výše dotací pro krby a kotle na biomasu


KOTLE NA BIOMASU:

- S RUČNÍ DODÁVKOU PALIVA - 40.000,- Kč
- S AUTOMATICKOU DODÁVKOU PALIVA - 80.000,- Kč

KRBOVÁ KAMNA NA BIOMASU:

- S VÝMĚNÍKEM S RUČNÍ DODÁVKOU PALIVA - 40.000,- Kč
- S VÝMĚNÍKEM SE SAMOČINNOU DODÁVKOU PALIVA - 40.000,- Kč

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 15.000,-


Bližší informace o výši státní dotace naleznete na
http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách.

 • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
 • Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů


Kdo může žádat

-          fyzické a právnické osoby – vlastníci rodinných a bytových domů

-          bytová družstva a společenství vlastníků

-          obce a města, včetně jejich příspěvkových organizací

-          školy, školky, nezisková kulturní a podobná zařízení

-          nemocnice, léčebny, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou

-          neziskové společnosti, církve a náboženské společnosti 


2. výzva žádosti od května 2015 pro RD (600 000 000,- Kč), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2015 Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).

Bližší informace zde: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/

Formy podpor pro veřejné budovy

 • přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
 • pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
 • omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporuO zveřejnění dalších podmínek a čísel k programu Nová zelená úsporám Vás budeme průběžně informovat.

Bližší informace hledejte na
http://www.novazelenausporam.cz/

Zpracujeme pro Vás veškeré podklady k vyřízení státní dotace!