Program Čistá energie Praha pro rok 2012


Dotace na solární systémy pro přípravu teplé vodyTato dotace je  je určena pro fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.).

Výše dotace je u solárních systémů 8.000 Kč/m2 (absorpční plochy), maximálně však 50 % doložených nákladů a 60.000,- Kč na jeden systém.
Více informací o programu Čistá energie Praha 2012 najdete na stánkách
Magistrátu hl. m Prahy: http://envis.praha-mesto.cz


Zpracujeme pro Vás veškeré podklady k vyřízení státní dotace!