LEGISLATIVA SOLÁRNÍCH ELEKTRÁRENKaždý výrobce elektřiny z fotovoltaické elektrárny má ze zákona možnost vybrat si formu státní podpory, a to buď prostřednictvím garantovaných výkupních cen anebo cenově výhodného zeleného bonusu. Výše obou těchto podpor je nastavena tak, aby po dobu životnosti solární elektrárny byla výrobcům elektřiny zaručena brzká návratnost vložených investic (8-10 let) a přiměřený zisk.

V současné době není možné využití zelených bonusů a výkupních cen kombinovat. Na druhou stranu je ale připuštěna možnost každoročně přejít na druhý systém podpory. Jakým způsobem mohu prodat vyrobenou elektrickou energii ze své fotovoltaické elektrárny?

Rozlišujeme dvě varianty prodeje

* 1 . Zelený bonus - je to výkupní cena, kterou dostaneme za každou vyrobenou kWh bez ohledu na to, zda jsme z celkového množství vyrobené energie něco spotřebovali či nikoliv. V současné době je výkupní cena stanovena na 11,28Kč/kWh u systémů do 30kW a 11,18Kč/kWh u systémů nad 30kW. Tato varianta je výhodná pro rodinné domy, ale také firmy, které si instalací solární elektrárny chtějí nejen vydělat, ale i snížit náklady na elektrickou energii. *

2. Vše do sítě
- v této variantě prodáváme veškerou vyrobenou elektrickou energii rovnou do sítě a nemůžeme ji tedy použít pro vlastní potřebu. Výkupní cena je stanovena na 12,25Kč/kWh u systémů do 30kW a 12,15Kč/kWh u systémů nad 30kW. Tato varianta je vhodná pro solární parky, kde není potřeba využívat vyrobenou elektrickou energii pro svoje potřeby.

Státní garance pro fotovoltaické elektrárny

Nejdůležitější zákonem v oblasti fotovoltaiky je pak zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a tento zákon provádějící předpisy, tj. konkrétně vyhláška č. 475/2005 Sb. (a její novela § vyhláška č. 364/2007 Sb.) Výše uvedené právní předpisy stanoví státní garanci výkupních cen z fotovoltaické elektrárny na dobu 20 let. A dále například možnost volby podpory výrobce elektřiny, tj. formou výkupních cen či zelených bonusů. Indexace cen

Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen je právní předpis vydaný Energetickým regulačním úřadem. Je zajímavý zejména stanovením meziročního zvýšení výkupních cen s ohledem na index cen průmyslových výrobců, a to o 2-4%. Pro nově instalované zdroje pak mohou výkupní ceny každoročně poklesnout, ale maximálně o 5%.
ZPĚT