AKUMULAČNÍ NÁDRŽEVyrovnávací akumulační nádrže slouží především k optimalizaci hospodaření tepelnou energií.


Zapojení akumulační nádrže do topného systému má celou řadu předností:


1) Uložení přebytečného tepla v době nadvýroby ve zdroji tepelné energie (kotli).

2) Okamžitá dodávka naakumulovaného tepla v době potřeby.

3) Snížení časových nároků na obsluhu topení, neboť naakumulované teplo může v přechodných obdobích topné sezóny vystačit i na několik dní otopu z akumulace bez zásahu obsluhy.

4) U akumulačních nádrží s vestavěným výměníkem TUV přenos tepelné energie z topné vody na ohřev teplé užitkové vody, s výhodou použití v letním období, kdy lze získat teplou užitkovou vodu ohřevem z kotle.

5) Umožní akumulaci tepla získaného z netradičních zdrojů ze solárních panelů, tepelného čerpadla, odpadního tepla z technologie apod.


6) Vhodné použití je ve spojení s kotlem na tuhá paliva, kde lze nádrž rychle a efektivně ohřát a potom teplo odebírat regulovaně dle potřeby. Akumulační nádrže a zplyňovací kotle na spalování kusového dřeva:


Kotle na kusové dřevo lze efektivně provozovat pouze do cca 50% výkonu. Při výkonu pod tuto hodnotu je hoření nekvalitní. Nekvalitní hoření má za následek nízkou účinnost, zvýšenou produkci škodlivin, zanášení kotle i komína a zkrácení životnosti kotle. Větší část topné sezóny je však potřeba výkon nižší než 50%. S akumulační nádrží lze kotel provozovat efektivně i v tomto období, přičemž přebytek výkonu se ukládá do aku-nádrže. Je-li nádrž plná, je nutno kotel odstavit, a nějakou dobu (např.

Detailnější informace o produktech hledejte v e-shopu a nebo na stánkách našich dodavatelů!