KOTLE KOMBINOVANÉUmožňují spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn, nebo extra ETO. Kotel umožňuje střídání paliv, topíme peletami, zemním plynem, nebo extra ETO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí , možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.
Kombi kotel je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva a třetí nejspodnější je zpředu osazena požadovaným hořákem. Oba systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem a proto vystačíme s jedním komínem.

Detailnější informace o produktech hledejte v e-shopu a nebo na stánkách našich dodavatelů!