KAMNA NA PELETYPeletová kamna představjí komfotrní a ekologický způsob vytápění. Proces dávkování a spalování pelet je automatizován a většinou je možné využít vestavěných elektronických termostatů a programátorů pro udržování teploty ve vytápěném objektu. Zapálení pelet v topeništi probíhá automaticky po zapnutí kamen odporovým zapalovačem. Po zapálení dávkují peletová kamna pomocí elektronického ovládacího panelu přesné množství pelet potřebné pro hoření a dosažení požadovaného, nastaveného výkonu kamen. Většina krbových kamen na pelety má možnost regulace dodávaného výkonu v několika výkonových stupních řízených elektronikou. Při dosažení požadované teploty v místnosti peletová kamna mohou snížit výkon na minimum, vyčkat ochlazení a následně zvýší výkon, nebo se vypnou a při poklesu teploty dojde k novému zapálení. Dle nastavení výkonu kamen a principu hlídání teploty je možné dosahovat různých spotřeb pelet. V detailních popisech jednotlivých modelů krbových kamen na pelety je uvedena orientační spotřeba pelet na minimální a maximální výkon. Tato spotřeba je při standartním nastavení dávkování pelet a při trvalém hoření na danný výkonový stupeň. Vzhledem k automatizovanému procesu zapálení a hoření je možno peletová kamna používat k trvalému vytápění bez nutnosti obsluhy. Snižuje se tím výkon potřebný k vytápění místnosti oproti nárazovému vytápění.

Základními principy krbvých kamen na pelety jsou teplovzdušné vytápění, kdy proud vzducu prochází přes teplovzdušný výměník a teplovodní vytápění, kdy voda je ohřívána ve výměníku tepla a pomocí čerpadla je odváděno do radiátorů.

Pelety se dávkují z vestavěného zásobníku A pomocí šnekového podavače B a propadávají do misky topeniště D, kde odhořívají. Odtah spalin je nucený pomocí spalinového ventilátoru L do kouřového hrdla F s průměrem 80mm ( u kamen s vyššími výkony 120mm) . Nasávání vzduchu pro hoření je možné řešit externím přívodem C. Proudění vzduchu ohřívaného v tepelném výměníku zajišťuje ventilátor G.

 

U některých modelů peletových kamen je zásobník na popel řešen klasickým vyjímatelným popelníkem, u jiných je tento prosor přístupný po otevření prosklených dvířek topeniště a popel se vysává vysavačem ze zásobníku pod miskou topeniště. Vzhledem k malému zbytkovému množství popela po vyhoření pelet jsou obě varianty dostačující pro provoz na minimálně 24h bez nutnosti čištění. U modelů bez popelníku se doporučuje čistit zásobník na popel jednou za 24h. U modelů s popelníkem se vysypávání poela provádí po delších cyklech po naplnění popelníku.

Vnější provedení peletových kamen je v lenějších variantách tvořeno ocelovým pelchem s barevným nástřikem, u dražších modelů je boční obložení z kachloviny. Nízká teplota bočního bkladu zamezuje možnost popálení.
Detailnější informace o produktech hledejte v e-shopu a nebo na stánkách našich dodavatelů!