KOTLE NA PLYNPlynové kotle představují bezesporu moderní řešení Vašeho vytápění. Mají hned několik výhod, díky kterým se investice do plynových kotlů vyplatí.

- Nemusíte budovat sklady pro palivo a odpad je minimální a ekologický.

- Vysoká účinnost a výkon plynového kotle. To vše 365 dní v roce 24 hodin denně.

- Snadná a účinná regulace s minimálními nároky na pravidelou obsluhu

? spalují zemní plyn nebo propan butan

Tyto a mnohé další výhody představují plynové kotle jako moderní a efektivní řešení Vašeho vytápění. Je už na Vás zda zvolíte jako výhodné řešení kondenzační plynové kotle nabo dáte přednost atmosferickým kotlům nebo TURBO. Tyto a mnohé další plynové kotle naleznete v naší široké nabídce, která zahrnuje plynové kotle od předních renomovaných výrobců. Máme dobré zkušenosti se značkou

Plynové kotle dělíme na:KONDENZAČNÍ KOTLE

Kondenzační kotle jsou díky neustálému vývoji stále dokonalejší. Zejména systém spalování s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí. Plynové kondenzační kotle se v dnešní době dostávají dopopředí, jelikož umí zvýšit účinnost až na 108% a dosáhnou tak až 30% úspor v provozních nákladech kotle.

Kondenzační kotle spalují paliva (plyn) a přitom vzniká vodní pára a další plyny, které obsahují 11% energie. Tato energie odchází u klasických kotlů do ovzduší, kdežto u kondenzačních kotlů tuto energii z páry dokonale využijí.

dále se dělína:

   - pouze topný
   - s průtokovou výrobou TUV
   - se zásobníkemPLYNOVÉ KOTKLE ATMOSFERICKÉ


Klasické, neboli atmosferické kotle spalují zemní plyn za přítomnosti vzduchu a bežného atmosferického tlaku. Pracují s hořákem, který má tichý chod a nepotřebuje při spalování ventilátor spalovacího vzduchu. Nejen z těchto důvodů jsou atmosferické kotle vhodné k vytápění obytných budov. Díky jednoduchému řešení se rapidně snižuje náročnost na údržbu. Spolehlivost a jedinečné vlastnosti Vám podstatně sníží celkové náklady na údržbu atmosferických kotlů.

dále se dělína:

   - pouze topný
   - s průtokovou výrobou TUV
   - se zásobníkem

PLYNOVÉ KOTLE TURBO


Kotle TURBO jsou plynové kotle s odvodem spalin přes obvodovou zeď ( pouze do 12 KW) nebo skrz střechu (od 12 kW ). Tyto kotle mají uzavřenou spalovací komoru a využívají k odvodu spalin ventilátor, nejsou tak závislý na vzduchu v místnosti.

dále se dělína:

   - pouze topný
   - s průtokovou výrobou TUV
   - se zásobníkem

Detailnější informace o produktech hledejte v e-shopu a nebo na stánkách našich dodavatelů!