KOTLE NA TUHÁ PALIVA


Vzhledem k neustálému zvyšování cen zemního plynu (a také elektrické energie), možnosti získat levnější palivo (uhlí, dřevo), ale i z jiných důvodů, je v současné době aktuální vytápění budov a ohřev vody pomocí kotlů na tuhá paliva. Kotle se vyrábějí v rozsahu výkonů 10 kW až několik MW, přičemž všechny dnes vyráběné kotle mají široký rozsah regulace výkonu. Kotle určené pro spalování tuhých paliv mohou vytápět rodinné domky, chaty, chalupy, výrobní a opravárenské provozy, školy, hospodářské budovy, rekreační střediska nebo i celá městská sídliště či menší obce. Tyto kotle slouží k ohřevu vody pro vytápění otopnými tělesy. S vhodnou regulací se mohou používat také pro podlahovému vytápění. Určité technické zásady řešení jsou společné všem kotlům a jejich účelem je zajistit hospodárný a spolehlivý provoz pokud možno po celou dobu životnosti. Konstrukcí, tvarem, vybavením, výkonem a dalšími technickými parametry se však kotle jednotlivých výrobců od sebe vždy poněkud liší. Převážná většina v současné době vyráběných kotlů je automatických. Mnohé jsou doplněny o zařízení zvyšující jejich účinnost či hospodárnost provozu (směšovací ventily, akumulační nádrže).

Kotle na tuhá paliva dělíme dále na:


- Kotle na dřevo

Vytápění dřevem znamená život v přirozeném koloběhu: Dřevo je akumulovaná sluneční energie. Palivo, které je k dispozici před našimi dveřmi a neustále dorůstá. Dřevo může být využíváno tam, kde se vyskytuje s minimálními nároky na dopravu. Dřevo hoří prakticky bez vzniku síry a především CO2-neutrálně. V protikladu k fosilním palivům je CO2 vznikající při spalování dřeva součástí přirozeného koloběhu uhlíku. Tímto je možné účinně čelit skleníkovému efektu. Kotle na dřevo lze rozdělit do dvou skupin: kotle prohořívací a kotle zplynovací.
ZPLYNOVACÍ KOTLE jsou určené především pro spalování kusového dřeva nebo dřevních briket s maximální vlhkostí 20%. Pouze při splnění této podmínky může dojít ke zplynování dřeva, kdy kotel může dosáhnout účinnosti přes 80%.

- Kotle na uhlí
Tyto kotle jsou určeny ke spalování koksu, černého uhlí a dřeva klasickým prohořívacím způsobem. V současné době jsou využívány dva základní druhy automatických (poloautomatických) kotlů na spalování uhlí: kotle s retortovým hořákem, kotle s bubnovým hořákem
-Kombinované kotle
Umožňuje spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn, nebo extra ETO. Kotel umožňuje střídání paliv, topíme peletami, zemním plynem, nebo extra ETO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí , možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

- Kotle na pelety
Kotle na spalování pelet dnes v Evropě patří ke zdrojům tepla s neustále stoupajícím počtem prodaných kusů. Velkou předností kotelen s kotli na pelety jsou: plná automatizace provozu kotelny, ekologický zdroj s účinností až 95 %, příznivé provozní náklady, dotace na realizaci kotelny na pelety ve výši 95.000,- Kč (program "Zelená úsporám")
více na stránkách našich dodavatelů......

Detailnější informace o produktech hledejte v e-shopu a nebo na stánkách našich dodavatelů!